FAQ - YOYO

Wydłużanie węża

Współczynnik wydłużenia YOYO został przetestowany przez niemiecką jednostkę TÜV SÜD. Specjalna konstrukcja węża YOYO zapewnia, po kilkakrotnym użyciu, stały współczynnik wydłużenia. Test wykonywany jest poprzez wypełnienie węża wodą pod ciśnieniem 3 barów. Następnie wąż ciągnięty jest z siłą ok. 5 kg, symulując siłę ludzką podczas wykonywania czynności nawadniania. Pomiar odbywa się na gładkiej powierzchni.

Tak, można używać kilku połączonych ze sobą węży. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zwiększenie długości węża powoduje zmniejszenie jego zasięgu.

Współczynnik wydłużenia to stosunek długości końcowej do długości początkowej nieużywanego węża.

Dostępne wymiary YOYO: 8, 15, 20, 30 metrów. Podane wymiary są wymiarami węża użytkowanego. Przyjmuje się, że w wyniku przepływu wody pod ciśnieniem stosowanym w instalacji domowej (3 barów) YOYO zwiększa po kilkakrotnym użyciu swoją pierwotną długość około dwa razy. Dlatego też początkowa długość węża jest o ok. połowę krótsza, niż węża użytkowanego.Konserwacja YOYO

Konstrukcja węża YOYO umożliwia jego prawidłowe użytkowanie również po pozostawianiu w miejscu, w którym temperatura jest ba (do 60°C). W tym celu przeprowadzony został test, podczas którego produkt wystawiany jest na działanie temperatury 60°C przez 4 godziny. W wysokich temperaturach zmianie może ulec ewentualnie estetyka wyglądu węża, bez wpływu na jego funkcjonalność.

Długotrwałe wystawianie produktu na działanie promieni słonecznych, jak też częste skoki temperatury, skracają okres jego eksploatacji. Dlatego też zaleca się odkładać YOYO po użyciu w miejsce zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i temperatury poniżej 0°C i powyżej 60°C.

Badania przeprowadzone na wężu w niskich temperaturach nie wykazały negatywnego oddziaływania na właściwości użytkowe węża. Zaleca się opróżnić produkt po użyciu, aby zapobiec zamarzaniu wody w jego wnętrzu.

Nie zaleca się podłączania YOYO do systemów zraszających, ponieważ ruch węża mógłby zakłócać stabilność zraszaczy.

Węża YOYO nie należy przechowywać nawiniętego na bęben do węży, ponieważ jego wydłużanie i skracanie pod wpływem ciśnienia wody mogłoby uszkodzić bęben. Niewielka masa, poręczność i kompaktowe wymiary YOYO nie wymagają używania bębna do węży.

Po każdym użyciu zdecydowanie zalecane jest opróżnianie węża YOYO. Zapewni to jego eksploatację w optymalnych warunkach.

Długotrwałe wystawianie węża na działanie promieni słonecznych skraca okres jego eksploatacji. Dlatego też zaleca się po każdym użyciu opróżniać i odkładać YOYO w miejsce zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i temperatury poniżej 0°C i powyżej 60°C.

Tak, można łączyć ze sobą kilka węży YOYO. Należy wziąć pod uwagę fakt, że współczynnik wydłużenia może zmniejszyć się w wyniku strat ciśnienia.

“Po zakończeniu używania produktu zakręcić kurek, a następnie opróżnić całkowicie wąż YOYO z wody.
Wąż wyczyścić i zwinąć ręcznie. Odłożyć w miejsce osłonięte przed działaniem promieni słonecznych, umieszczając na podłożu lub w pojemniku.”

Po użyciu wąż YOYO całkowicie opróżnić. Odłożyć w miejsce zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i temperatury poniżej 0°C i powyżej 60°C.

Tak, gdy YOYO nie jest używany, można nawinąć go na metalowy uchwyt.

YOYO jest wężem o dużej wytrzymałości. Jednakże należy unikać przeciągania węża po szczególnie szorstkiej powierzchni, ponieważ mogłoby to uszkodzić jego powierzchnię zewnętrzną.Akcesoria

Tak, w marketach budowlanych w sprzedaży dostępne są wszystkie złączki YOYO do ponownego podłączenia do węża. Innowacyjny system YOYO umożliwia prostą wymianę złączek, pistoletu zraszającego oraz przyłącza do kurka w przypadku ich uszkodzenia.

Tak, uszkodzony odcinek węża można odciąć i ponowne połączyć wąż ze złączką. Aby uniknąć pęknięć i/lub uszkodzeń, wąż należy przeciąć prostopadle do osi. Nie ciąć węża ukośnie. Do ponownego zamontowania używać wyłącznie oryginalnych złączek. Stosować się rygorystycznie do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji. System YOYO umożliwia prostą wymianę złączek, pistoletu zraszającego oraz przyłącza do kurka.

Tak, pistolet wielofunkcyjny może zostać zastąpiony innymi, dostępnymi na rynku akcesoriami, wyposażonymi w szybkozłącze.Dane techniczne

Zasięg węża YOYO zależy od rodzaju strumienia ustawionego w pistolecie zraszającym, od ciśnienia w domowej sieci wodociągowej oraz od długości zakupionego produktu.

Wartość ciśnienia, przy której następuje rozerwanie węża. Dla YOYO wynosi ono 20 barów.

Wynika to z właściwości materiału używanego do produkcji YOYO. Cecha ta jest pozostałością po procesie produkcyjnym. Zanika całkowicie po pierwszym użyciu węża.

Minimalna i maksymalna wartość ciśnienia, niezbędna do użytkowania YOYO, zawiera się w przedziale od 1 do 4 barów.

Wąż YOYO cechuje się innowacyjną konstrukcją, odróżniającą go od innych, dostępnych na rynku węży o zmiennej długości. Ponadto certyfikat TÜV zapewnia wysoką jakość produktu.

Aby uzyskać informacje o ciśnieniu w domowej sieci wodociągowej, należy zwrócić się do zaufanego hydraulika lub dostawcy wody.

Tak, wąż YOYO został przebadany przez TÜV SÜD pod kątem odporności na działanie promieni UV. Należy podkreślić, że wystawianie węża przez długi czas na działanie promieni słonecznych skraca okres eksploatacji węża i złączek. Po użyciu wąż należy odłożyć w miejsce osłonięte przed działaniem promieni słonecznych.

Tak, wąż YOYO podczas użytkowania nie pętli się ani nie zagina, zapewniając stały strumień wody.Bezpieczeństwo

Jednostka TÜV SÜD poddała wąż badaniom pod kątem bezpieczeństwa i parametrów funkcjonalnych, wymienionych w instrukcji obsługi.

Tak, można uzyskać więcej informacji dotyczących badań, jakim został poddany wąż YOYO, na stronie www.yoyo.fitt.it lub kontaktując się z nami pod adresem e-mail infoyoyo.fitt.it

Zostało złożonych kilka wniosków patentowych, opisujących wąż YOYO, jak też metodę jego produkcji i linię produkcyjną.

“Na kompletny produkt w postaci węża o zmiennej długości YOYO z kompletem złączek YOYO udzielana jest 5-letnia gwarancja. Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Nie obejmuje natomiast części produktu ulegających normalnemu zużyciu. W przypadku, gdy produkt został uszkodzony, był nieprawidłowo użytkowany lub nie był konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi, pielęgnacji i przechowywania, następuje utrata gwarancji.

Wąż przeznaczony jest do transportu wody pitnej, zgodnie z Rozp. 10/2011, dlatego też można pić wodę przez niego przepływającą.

Tak, wąż może służyć do transportu wody morskiej.

Nie, YOYO przeznaczony jest do transportu wody o temperaturze otoczenia, a nie do wody o wysokiej temperaturze.

Pistolet zraszający nie jest zgodny z płynem modelowym A, dlatego nie jest przeznaczony do transportu płynów spożywczych.

YOYO nie jest zabawką. Zezwala się na jego używanie przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.