Cookie policy - YOYO

Szczegółowe informacje dotyczące cookies

Cookies są fragmentami kodu instalowanymi w przeglądarce użytkownika w celu zapewnienia lepszego świadczenia usług w oparciu o określone zasady.

Cookies wykorzystywane są w różnych celach: do potwierdzania autoryzacji, monitorowania sesji, zapamiętywania informacji o konkretnych konfiguracjach dotyczących użytkowników łączących się z serwerem itp., zgodnie z poniższymi informacjami.  Wykorzystywanie niektórych rodzajów cookies (np. cookies badających preferencje) wymaga zgody użytkownika.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

Cookies techniczne i statystyczne

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. techniczne cookies służące do przesyłania informacji w elektronicznej sieci komunikacyjnej lub, jeśli jest to absolutnie konieczne, do świadczenia na rzecz abonenta lub użytkownika wyraźnie zamówionych przez niego usług społeczności informatycznej. W dokładniejszym ujęciu dzielą się one:

–       cookies sesyjne umożliwiające prawidłowe przeglądanie i korzystanie z witryny internetowej, w tym dokonywanie zakupów i logowanie do kont użytkowników itp.; bez tych cookies nie można zapewnić optymalnego działania witryny internetowej ani świadczenia żądanych przez użytkownika usług i funkcji;

–       cookies funkcjonalne pozwalające na dostosowanie zawartości witryny do użytkownika w oparciu o szereg kryteriów (np. język, produkty umieszczone w koszyku itp.) w celu usprawnienia świadczonych usług;  bez tych cookies nie można zapewnić optymalnego działania witryny internetowej ani świadczenia żądanych przez użytkownika usług i funkcji;

–       cookies analityczne używane przez administratora do gromadzenia zagregowanych informacji dotyczących liczby użytkowników i sposobu odwiedzania witryny internetowej; cookies te informują administratora np. o najczęściej odwiedzanych podstronach i pozwalają mu wykryć ewentualne problemy z witryną.

Cookies techniczne nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

 Czynności niezbędne do prawidłowego działania

Niniejsza aplikacja wykorzystuje cookies do zapisywania sesji użytkownika oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do jej prawidłowego działania, np. te związane z dystrybucją ruchu.

Zapisywanie preferencji, optymalizacja i statystyka

Niniejsza aplikacja wykorzystuje cookies do zapisywania preferencji użytkownika i optymalizacji korzystania z niej przez użytkownika. Do tej kategorii zaliczają się, między innymi, cookies służące do ustawiania języka i waluty oraz do zarządzania statystykami przez administratora witryny.

COOKIES BADAJĄCE PREFERENCJE

Niniejsza witryna wykorzystuje cookies badające preferencje, które służą do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania wiadomości reklamowych zgodnych z wyrażonymi przez nich preferencjami.

W szczególności niniejsza witryna używa tzw. cookies remarketingowych umożliwiających kierowanie do użytkowników reklam dotyczących odwiedzonej witryny poprzez ich późniejsze umieszczanie w innych przeglądanych witrynach. Jest to możliwe dzięki następującym systemom:

–  Google Adwords Remarketing (wykorzystywana platforma: Google Adwords): dostarczana przez Google usługa remarketingu i targetingu behawioralnego, która łączy aktywność niniejszej aplikacji z siecią reklamową Adwords i plikiem danych Doubleclick. Dodatkowe informacje o usłudze remarketingu Google dostępne są pod adresem https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=pl&ref_topic=2677326

–  Facebook Remarketing (wykorzystywana platforma: Facebook ADS): dostarczana przez Facebook usługa remarketingu i targetingu behawioralnego, która łączy aktywność niniejszej aplikacji z siecią reklamową Facebook. Dodatkowe informacje o usłudze remarketingu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-website-custom-audiences/

Inne rodzaje cookies i zewnętrzne narzędzia wykorzystujące cookies

Niektóre z wymienionych niżej usług zbierają dane statystyczne w formie zagregowanej i nie zawsze wymagają zgody użytkownika lub są obsługiwane bezpośrednio przez administratora bez pomocy podmiotów trzecich, zgodnie z podanymi poniżej informacjami.

Ewentualne usługi obsługiwane przez podmioty trzecie, jeśli zostały wymienione poniżej, mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkowników, również bez wiedzy administratora. Aby uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie, należy zapoznać się z polityką prywatności danej usługi.

Powiązania z portalami społecznościowymi i zewnętrznymi serwisami

Usługi tego typu umożliwiają tworzenie powiązań z portalami społecznościowymi i zewnętrznymi serwisami bezpośrednio ze stron niniejszej aplikacji.

Utworzone powiązania i informacje uzyskane przez niniejszą aplikację podlegają w każdym razie ustawieniom prywatności wybranym przez użytkownika w danym portalu społecznościowym.

Usługi tworzące powiązania z portalami społecznościowymi mogą zbierać dane dotyczące ruchu na stronach, na których są zainstalowane, nawet wtedy, gdy użytkownik nie korzysta z tych usług.

ShareThis (Sharethis Inc.)

ShareThis jest usługą udostępnianą przez firmę ShareThis Inc, która wyświetla widżet umożliwiający tworzenie powiązań z portalami społecznościowymi i zewnętrznymi serwisami, jak również dzielenie się treściami niniejszej aplikacji.

W zależności od konfiguracji usługa ta może wyświetlać widżety należące do podmiotów trzecich, takich jak administratorzy portali społecznościowych, z którymi tworzone są powiązania. W takim przypadku również podmioty trzecie udostępniające widżety zostaną poinformowane o utworzonych powiązaniach oraz danych dotyczących korzystania ze stron, na których zainstalowana jest ta usługa.

Zebrane dane osobowe: cookies i dane dotyczące korzystania z witryny.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy Policy

Statystyka

Usługi wymienione w tym dziale umożliwiają administratorowi danych monitorowanie i analizowanie ruchu oraz służą do śledzenia zachowania użytkowników.

Menedżer tagów Google (Google Inc.)

Menedżer tagów Google to usługa statystyczna udostępniana przez firmę Google Inc.

Zebrane dane osobowe: cookies i dane dotyczące korzystania z witryny.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy Policy

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analityczna dostarczana przez firmę Google Inc. („Google”). Firma Google wykorzystuje zebrane dane osobowe do śledzenia i analizowania sposobu korzystania z niniejszej aplikacji, sporządzania raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami Google.

Google może używać danych osobowych do dostosowywania swoich ogłoszeń reklamowych do poszczególnych użytkowników.

Zebrane dane osobowe: cookies i dane dotyczące korzystania z witryny.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy Policy – Opt Out

 W jaki sposób można kontrolować zapisywanie cookies?

Poza sposobami opisanymi w niniejszym dokumencie, użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi cookies, w tym między innymi zablokować możliwość zapisywania cookies podmiotów trzecich, bezpośrednio w swojej przeglądarce internetowej. W ustawieniach przeglądarki można ponadto usunąć zapisane dotychczas cookies, w tym cookies zawierające wyrażoną zgodę na instalację cookies przez niniejszą witrynę internetową. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie wszystkich cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie niniejszej witryny. Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące zarządzania ustawieniami cookies w swojej przeglądarce pod adresami: Google Chrome,Mozilla FirefoxApple Safari e Microsoft Windows Explorer.

W odniesieniu do usług udostępnianych przez podmioty trzecie użytkownik może również skorzystać z prawa do odmowy zgody na śledzenie, stosując się do wytycznych zawartych w polityce prywatności podmiotu trzeciego, korzystając z linku umożliwiającego rezygnację (opt-out), jeśli został podany, lub kontaktując się bezpośrednio z podmiotem trzecim.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, administrator informuje, że użytkownik może skorzystać z opcji Your Online Choices. Usługa ta umożliwia zarządzanie ustawieniami większości narzędzi reklamowych dotyczącymi śledzenia użytkowników. Administrator zaleca zatem użytkownikom, poza zapoznaniem się z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, również skorzystanie z tej usługi.

Administrator danych

FITT S.p.A. Via Piave 8 36066 Sandrigo, VI (Włochy),

fittspa@pec.confindustriavicenza.it

Mając na uwadze, że administrator nie ma technicznej możliwości kontrolowania instalacji cookies i innych systemów śledzenia użytkowników przez podmioty trzecie za pośrednictwem usług niniejszej aplikacji, wszelkie odniesienia dotyczące cookies i systemów śledzenia użytkowników instalowanych przez podmioty trzecie należy uznać za orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności ewentualnych podmiotów trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Z uwagi na obiektywną złożoność zagadnień dotyczących technologii opierających się na cookies oraz ścisłego związku cookies z funkcjonowaniem sieci, użytkownicy proszeni są o skontaktowanie się z administratorem w przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji na temat korzystania z cookies oraz ich ewentualnego wykorzystania, np. przez podmioty trzecie, za pośrednictwem niniejszej witryny.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH ZGODNIE Z ART. 13 WŁOSKIEGO ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY NR 196/03 – ADMINISTRATOR DANYCH i PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZETWARZANIE DANYCH – DANE KONTAKTOWE DO CELÓW WYKONANIA PRAW OKREŚLONYCH W ART. 7 WŁOSKIEGO ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY NR 196/03

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności witryny internetowej.

ZMIANY

Niniejsze informacje mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Prosimy każdorazowo sprawdzić datę ostatniej aktualizacji podaną u góry niniejszej strony.

Definicje i podstawa prawna

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osób fizycznych, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane dotyczące korzystania

Informacje zbierane automatycznie przez niniejszą aplikację (lub przez wykorzystywane przez nią aplikacje podmiotów trzecich), w tym: adresy IP oraz nazwy komputerów wykorzystywanych przez użytkowników łączących się z niniejszą aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów, czas, w którym zgłoszono żądanie, sposób zgłoszenia żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny określający status odpowiedzi wysłanej przez serwer (zakończone sukcesem, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne dane dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej podstronie) i szczegóły na temat ścieżki, którą użytkownik przebył w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z niniejszej aplikacji, której dane osobowe są przetwarzane i która musi być jednocześnie podmiotem danych lub być przez niego upoważniona.

Podmiot danych

Osoba fizyczna lub prawna, której dotyczą dane osobowe.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych (lub podmiot odpowiedzialny)

Osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja państwowa lub jakikolwiek inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub administrator)

Osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja państwowa lub jakikolwiek inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona do podejmowania, również wspólnie z innym administratorem, decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych narzędzi, w tym środków bezpieczeństwa związanych z funkcjonowaniem niniejszej aplikacji i korzystaniem z niej. Administrator danych jest właścicielem niniejszej aplikacji, chyba że wskazano inaczej.

Niniejsza aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe użytkowników.

Cookies

Małe fragmenty danych przechowywane na urządzeniu użytkownika.

Podstawa prawna

Uwaga dla użytkowników z UE: niniejsze informacje dotyczące prywatności zostały opracowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 dyrektywy 95/46/WE oraz z postanowieniami dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych.